Księgarnia

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 4/2021 - okładka
Autor:

Cena: 40,00 pln

Świat Obrabiarek i Narzędzi 3/2021 - okładka
Autor:

Cena: 70,00 pln

Robotyzacja procesów produkcyjnych - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor. Reduktor jedno i dwustopniowy - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Podstawy maszynoznawstwa - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Obróbka strumieniowo-ścierna Tom 2 - okładka
Autor:

Cena: 89,00 pln

Programowanie robotów przemysłowych - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Sensory w obrabiarkach CNC - okładka
Autor:

Cena: 89,00 pln

Podstawy zapisu konstrukcji. Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Drgania i hałas w inżynierii maszyn - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Drgania układów mechanicznych - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Partnerzy

Praca.pl
Praca.pl
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Grupa MTP
Grupa MTP
CBE Polska - Center for Business Education
CBE Polska - Center for Business Education
Targi Kielce S.A.
Targi Kielce S.A.
infoPraca.pl
infoPraca.pl
Bank Danych o Inżynierach
Bank Danych o Inżynierach
Targi Lublin S.A.
Targi Lublin S.A.