Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Artykuł Dodaj artykuł

Plan-de-CAMpagne – wersja 4.3

Na rynku pojawiła się właśnie najnowsza wersja systemu Plan-de-CAMpagne 4.3 - jest to nowoczesny system klasy ERP służący do zarządzania przedsiębiorstwem oraz planowania produkcji.

Logo Datacomp Logo Plan-de-CAMpagne

Na rynku pojawiła się właśnie najnowsza wersja systemu Plan-de-CAMpagne 4.3 - jest to nowoczesny system klasy ERP służący do zarządzania przedsiębiorstwem oraz planowania produkcji.

Dzięki modułowej budowie może być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Dedykowany jest głównie dla firm branży metalowej, konstrukcji stalowych, form wtryskowych, produkcji maszyn itd. Dzięki wprowadzeniu nowej jednostki „m3” istnieje możliwość pracy programu  w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem drzewnym i kamieniarskim. O jego funkcjonalności może świadczyć szerokie grono zadowolonych klientów firmy Datacomp. 

Najwięcej zmian w nowej wersji Plan-de-CAMpagne wprowadzono w statusie kalkulacji.  Jest on teraz w pełni konfigurowalny i posiada możliwość modyfikacji. W unowocześnionej wersji nadawanie statusów kalkulacji w pełni opiera się teraz o sytuacje oraz konkretne czynności (działanie przyczynowo – skutkowe) wykonywane w systemie PDC. Oprócz tego możliwe jest także automatyczne obniżanie statusów, rozróżnianie statusów dla zleceń pod klienta i dla wewnętrznej produkcji na magazyn. Ostatnią zmianą w statusie kalkulacji jest nadanie praw użytkownikom do modyfikacji statusów. Dzięki temu udoskonaleniu użytkownik jest w stanie zdefiniować własne workflow firmy.

Logo PDC 4.3W wersji PDC 4.3 został wprowadzony do sprzedaży nowy moduł „Serwisowanie”. Zawiera on funkcje wykonywania przeglądów oraz pozwala na kontrolę nad serwisami maszyn.

Pozostałe modyfikacje wprowadzone w wersji Plan-de-CAMpagne 4.3 to:

• Automatyczne wystawanie faktur w partiach
• Możliwość rozliczania materiałów bez dodatkowych przetworzeń i rekalkulacji
• Możliwość używania oddzielnych stawek dla operacji dla czasu przygotowawczego
• Możliwość tworzenia nowych tabel użytkowników
• Możliwość definiowania dowolnych przedrostków przed imionami i nazwiskami dzięki dodaniu tabeli przedrostków
• Automatyczne dopasowywanie okien programu PDC do  zmiany rozdzielczości ekranu
• Udoskonalenie kopiowania w nowym edytorze raportów danych z Supreportów  do głównej części szablonu
• Możliwość tworzenia wykresów w nowym edytorze raportów
• Udostępnienie standardowych raportów przedstawiających możliwość podglądu graficznego (wykresy) podstawowych czynności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Efektywne zastosowanie programu Plan-de-CAMpagne pozwala na planowanie produkcji i gospodarki magazynowej, wgląd w produkcję w czasie jej trwania oraz analizę po jej zakończeniu, elastyczne połączenie z systemami księgowymi i programami CAD/CAM, tworzenie przewodników produkcyjnych, kontrolę terminów dostaw itd. Wykonanie aktualizacji do wersji 4.3 z całą pewnością zwiększy jeszcze bardziej efektywność oraz funkcjonalność tego systemu.

Więcej na www.pdcam.pl

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły