Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek