Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Obróbka strumieniowo-ścierna Tom 1

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 444
Data wydania: 2019-07-18
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-83-0-120631-4


Wersja papierowa: 89,00 PLN

Data wydania:

18-07-2019

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Obróbka strumieniowo-ścierna, będąca jedną z ubytkowych metod obróbki powierzchni, miała swoje początki w II połowie XIX wieku. Jej rozwój, aż do obecnego stanu, powszechnie stosowanej i nowoczesnej metody obróbki powierzchni następował na skutek wprowadzania do stosowania zarówno nowych urządzeń obróbkowych, jak i mediów stosowanych w tych urządzeniach.

Jest to 1. tom dwutomowego opracowania dotyczącego obróbki strumieniowo-ściernej. Ten rodzaj obróbki, inaczej zwany piaskowaniem lub śrutowaniem, to jedna z najpowszechniejszych metod obróbki powierzchni – oczyszcza daną powierzchnię za pomocą sprzężonego powietrza, wody lub siły odśrodkowej.

Obróbka ma tam bardzo szerokie zastosowania – wykorzystuje się ją powszechnie do oczyszczania powierzchni (rdza, antykorozja, pod malowanie) – najczęściej w przemyśle metalowym, jest to też oczyszczanie konstrukcji stalowych, to także przetwórstwo aluminium (profile aluminiowe), ale też tzw. kulowanie dla wytrzymałości sprężyn czy kół zębatych.

W tym 1. tomie książki Autor koncentruje się na analizie asortymentu współczesnych mediów do obróbki strumieniowo-ściernej.

Publikacja przyda się inżynierom obróbki, technologom zakładów przemysłowych, pracownikom badawczo-rozwojowym zaplecza technicznego przedsiębiorstw, ale również studentom uczelni technicznych na kierunku np. Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria Materiałowa.

Autor, wprowadzając racjonalną klasyfikację mediów [do obróbki strumieniowo-ściernej – red.], precyzyjnie opisuje ich właściwości użytkowe w ustalonych zakresach ich technicznego wykorzystania. Na uwagę zasługuje zastosowana zasada doboru urządzeń technologicznych i mediów odpowiednio do wymaganych cech warstwy wierzchniej obrabianych przedmiotów. Podstawowym walorem merytorycznym opiniowanego opracowania jest kompleksowy opis zagadnień technologicznych charakteryzujących materiały ścierne stosowane w obróbce strumieniowej.(…) Na wyróżnienie zasługuje uporządkowanie zagadnień według zasady: sposób obróbki, środki technologiczne i skutki techniczne obróbki - Z recenzji dra hab. inż. Mieczysława Marciniaka, prof. Politechniki Warszawskiej

Spis treści: 

Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

1. Wprowadzenie

Literatura do rozdziału pierwszego

2. Zadania obróbki strumieniowo-ściernej

2.1. Miejsce obróbki strumieniowo-ściernej w obróbce ubytkowej

2.2. Historia rozwoju obróbki strumieniowo-ściernej

2.3. Współczesne metody obróbki strumieniowo-ściernej

2.4. Rola ścierniw w poszczególnych odmianach obróbki strumieniowo-ściernej

Literatura do rozdziału drugiego

3. Wiadomości ogólne o ścierniwach stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej

3.1. Asortyment współczesnych mediów w obróbce strumieniowo-ściernej

3.2. Normy dotyczące śrutów

3.3. Charakterystyka mediów stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej

Literatura do rozdziału trzeciego

4. Ścierniwa metalowe

4.1. Ścierniwa z metali żelaznych

4.1.1. Śruty żeliwne

4.1.1.1. Otrzymywanie śrutów żeliwnych

4.1.1.2. Parametry ścierniw żeliwnych jako śrutów

4.1.2. Śruty staliwne

4.1.2.1. Procesy granulowania ścierniw staliwnych

4.1.2.2. Wytwarzanie ścierniw staliwnych wysokowęglowych

4.1.2.3. Wytwarzanie ścierniw staliwnych niskowęglowych

4.1.2.4. Parametry ścierniw staliwnych węglowych jako śrutów

4.1.2.5. Wytwarzanie śrutów staliwnych stopowych (nierdzewnych)

4.1.2.6. Parametry ścierniw staliwnych nierdzewnych jako śrutów

4.1.3. Śruty cięte z drutu stalowego

4.1.3.1. Parametry stalowych drutów ciętych jako śrutów

4.2. Ścierniwa metalowe z metali nieżelaznych

4.2.1. Otrzymywanie śrutów z metali nieżelaznych

4.2.2. Śruty aluminiowe i ich właściwości

4.2.3. Śruty cynkowe i ich właściwości

4.2.4. Śruty z miedzi i mosiądzu oraz niklu i tytanu

4.2.5. Zakres zastosowań śrutów z metali nieżelaznych w obróbce strumieniowo-ściernej

Literatura do rozdziału czwartego

5. Syntetyczne ścierniwa mineralne

5.1. Elektrokorundy i węglik krzemu

5.1.1. Elektrokorundy

5.1.1.1. Otrzymywanie elektrokorundu zwykłego

5.1.1.2. Otrzymywanie elektrokorundu szlachetnego

5.1.1.3. Otrzymywanie elektrokorundu chromowego

5.1.2. Węglik krzemu

5.1.2.1. Otrzymywanie węglika krzemu

5.1.3. Przeróbka klinkieru materiałów ściernych na ziarno

5.1.4. Parametry elektrokorundu i węglika krzemu jako śrutów

5.1.5. Zakres zastosowań ścierniw elektrokorundu i węglika krzemu w obróbce strumieniowo-ściernej

5.2. Mikrokulki szklane

5.2.1. Proces wytwarzania mikrokulek szklanych

5.2.2. Parametry mikrokulek szklanych jako śrutów

5.2.3. Zakres zastosowań mikrokulek szklanych w obróbce strumieniowo-ściernej

5.3. Mikrokulki z ceramiki cyrkonowej

5.3.1. Otrzymywanie kulek ceramicznych

5.3.2. Parametry kulek ceramicznych jako śrutów

5.3.3. Zakres stosowania śrutu ceramicznego w obróbce strumieniowo-ściernej

5.4. Ścierniwa boksytowe

5.5. Literatura do rozdziału piątego

6. Mineralne ścierniwa pochodzenia naturalnego

6.1. Piasek kwarcowy

6.2. Granat

6.3. Oliwin

6.4. Staurolit

6.5. Inne mineralne ścierniwa pochodzenia naturalnego

6.6. Parametry mineralnych ścierniw naturalnych jako śrutów

6.7. Zakres zastosowań śrutów mineralnych pochodzenia naturalnego w obróbce strumieniowo-ściernej

Literatura do rozdziału szóstego

7. Śruty z tworzyw sztucznych

7.1. Rodzaje śrutów z tworzyw sztucznych

7.2. Śruty o nieregularnych kształtach

7.2.1. Charakterystyka śrutów o nieregularnych ziarnach

7.2.2. Zakres stosowania śrutów o nieregularnych kształtach

7.3. Śruty z tworzyw sztucznych o regularnych kształtach ziaren

7.3.1. Charakterystyka geometryczna śrutów formowanych

7.3.2. Zastosowanie śrutów o regularnych kształtach w obróbcestrumieniowo-ściernej

7.3.3. Śruty do obróbki kriogenicznej

Literatura do rozdziału siódmego

8. Inne media śrutownicze

8.1. Śruty roślinne

8.1.1. Granulaty z kolb kukurydzy

8.1.2. Granulaty ze skorupek orzechów

8.1.3. Zakres zastosowania mediów roślinnych w obróbce strumieniowo-ściernej

8.2. Ścierniwo granulatu szklanego

8.3. Kwaśny węglan sodu

8.3.1. Charakterystyka proszków kwaśnego węglanu sodu jako ścierniwa iich zastosowanie w obróbce strumieniowo-ściernej

8.4. Ścierniwo suchego lodu

8.4.1. Otrzymywanie ścierniw suchego lodu

8.4.2. Właściwości ścierniw suchego lodu i zakres ich stosowania w obróbce strumieniowo-ściernej

8.5. Ścierniwa piankowe

8.5.1. Właściwości ścierniw piankowych i ich miejsce w obróbce strumieniowo-ściernej

Literatura do rozdziału ósmego

9. Śruty żużlowe

9.1. Rodzaje ścierniw żużlowych

9.2. Procesy powstawania żużli

9.2.1. Powstawanie żużli wielkopiecowych i konwertorowych

9.2.2. Powstawanie żużli pomiedziowych

9.2.3. Powstawanie żużli paleniskowych

9.3. Przeróbka żużli na ścierniwo

9.3.1. Granulowanie żużli

9.4. Charakterystyka ścierniw żużlowych

9.4.1. Właściwości ścierniw żużla pomiedziowego

9.4.1.1. Obróbka cieplna ścierniw żużla pomiedziowego

9.5. Zakres zastosowań ścierniw żużlowych w obróbce strumieniowo-ściernej

Literatura do rozdziału dziewiątego

10. Media do kulowania

10.1. Rodzaje mediów do kulowania

10.2. Charakterystyka mediów do kulowania

10.2.1. Uziarnienie mediów do kulowania

10.2.2. Kształt i defekty budowy wewnętrznej ziaren śrutów do kulowania

Literatura do rozdziału dziesiątego

11. Właściwości śrutów i metody ich badań

11.1. Przygotowanie próbek ścierniw do badań

11.2. Wielkość ziarna

11.2.1. Analiza sitowa ścierniwa

11.2.2. Optyczno-elektroniczne metody pomiaru uziarnienia ścierniw

11.3. Kształt ziaren ścierniw

11.3.1. Metody wizualne oceny kształtu ziaren ściernych

11.3.2. Ilościowe metody oceny kształtu ziaren ściernych

11.3.3. Techniki pomiaru kształtu ziaren ścierniw

11.3.4. Rola kształtu ziaren ścierniw w obróbce strumieniowo-ściernej

11.4. Gęstość

11.5. Gęstość nasypowa

11.6. Sypkość ścierniw

11.7. Twardość ścierniw

11.7.1. Metody określania twardości ścierniw

11.7.1.1. Metoda Vickersa i Knoopa

11.7.1.2. Metoda Rockwella

11.7.1.3. Metoda Barcola

11.7.1.4. Twardość Mohsa

11.7.2. Problematyka oceny twardości ścierniw

11.8. Trwałość ścierniw

11.8.1. Sposoby przedstawiania wyników badań trwałości ścierniw

11.9. Test Almena

11.10. Czystość chemiczna ścierniw

11.10.1. Oznaczanie zawartości wilgoci

11.10.2. Oznaczanie chlorków rozpuszczalnych w wodzie

11.10.3. Oznaczanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie

11.10.4. Zawartość wtrąceń magnetycznych

Literatura do rozdziału jedenastego

12. Czynniki szkodliwe występujące podczas stosowania ścierniw w obróbce strumieniowo-ściernej

12.1. Emisja pyłu

12.1.1. Krzemionka krystaliczna

12.1.2. Toksyczne pierwiastki i związki chemiczne

12.3. Radioaktywność ścierniw

12.4. Problematyka odpadów po obróbce strumieniowo-ściernej

Literatura do rozdziału dwunastego

Brak załączników
Brak prenumeraty