Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Artykuł Dodaj artykuł

FAMUR SA – wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku

FAMUR SA – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – osiągnął w pierwszym kwartale 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 330 mln zł.

FAMUR SA – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – osiągnął w pierwszym kwartale 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 330 mln zł. W okresie sprawozdawczym grupa odnotowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 45 mln zł, a EBITDA wyniosła 104 mln zł.

„W bieżący rok FAMUR wszedł z kolejnymi znaczącymi umowami. Kontrakty zawarte z krajowymi spółkami węglowymi konsekwentnie potwierdzają naszą wiodącą pozycję dostawcy autorskich rozwiązań dla przemysłu wydobywczego w Polsce. W I kwartale 2013 roku przekazaliśmy do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu szeregu umów, których przedmiotem były jedne z kluczowych produktów Famuru – zmechanizowane obudowy ścianowe. Łącznie zawarliśmy kontrakty na dostawę ponad 500 sekcji. Co więcej, zakontraktowaliśmy dostawę kombajnów chodnikowych i przenośników taśmowych dla JSW. Zsumowana wartość wszystkich umów zaraportowanych od początku stycznia do końca marca wyniosła przeszło 370 mln zł. Wszystko to potwierdza, że jesteśmy wiarygodnym i sprawdzonym partnerem dla czołowych spółek z branży wydobywczej” – mówi Ireneusz Tomecki, wiceprezes zarządu FAMUR SA.

Działania Famuru znajdują uznanie w rankingach i programach wyróżniających wiodących podmiotów w swoich branżach. Ostatnio śląskiej spółce przyznano tytuł Lidera Inwestycji w prestiżowym zestawieniu „Lista 500” Rzeczpospolitej. Ponadto w kwietniu otrzymała certyfikat „Polski Czempion” w programie organizowanym przez Urząd Miasta Katowice we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

FAMUR – najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2013:

• FAMUR zawarł w okresie od 30 maja 2012 roku do 2 stycznia 2013 roku szereg umów jednostkowych z Kompanią Węglową na łączną kwotę ponad 91,5 mln zł. Największa z nich opiewała na 36,5 mln zł i dotyczyła dostawy 170 sekcji obudów zmechanizowanych do KWK Bielszowice. Ponadto między 2 stycznia a 11 marca grupa podpisała kolejne umowy z KW na łączną kwotę 55,63 mln zł. Kontrakt o największej wartości – opiewający na 27,84 mln zł – dotyczył dostawy 155 sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej do zakładu wydobywczego „Bobrek-Centrum”.

• Również w styczniu 2013 roku FAMUR sfinalizował podpisanie znaczących kontraktów z Południowym Koncernem Węglowym (PKW) na łączną kwotę 74,2 mln zł. Kontrakt o największej wartości – sięgającej 50,2 mln zł – dotyczył dostawy 177 sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej.

• W okresie od 20 lipca 2012 roku do 6 lutego 2013 roku FAMUR zawarł szereg umów jednostkowych z Jastrzębską Spółką Węglową na łączną kwotę 89,9 mln zł. Przedmiotem największej z nich, o wartości 36,9 mln zł, była dostawa przenośników taśmowych do zakładu wydobywczego Krupiński. Natomiast między 6 lutego a 12 marca 2013 roku spółki podpisały kontrakty na łączną kwotę 61,1 mln zł. Umowa o największej wartości – opiewająca na 43,1 mln zł – dotyczyła dostawy czterech kombajnów chodnikowych REMAG R-2000 do zakładu wydobywczego Borynia–Zofiówka–Jastrzębie.

FAMUR – istotne kontrakty:

 FAMUR SA zawarła w 2012 i 2013 roku szereg kontraktów o znacznej wartości:

Z Kompanią Węglową:

•od 2 stycznia do 11 marca 2013 na łączną kwotę ponad 55,6 mln zł
• w okresie od 30 maja 2012 do 2 stycznia 2013 na kwotę ponad 91,5 mln zł
• w okresie od 3 kwietnia do 30 maja 2012 na kwotę 50,95 mln zł
• od 2 lutego do 3 kwietnia 2012 roku na ponad 52,3 mln zł
• od 5 stycznia do 2 lutego 2012 roku na ponad 85,4 mln zł
• od 1 grudnia 2011 do 5 stycznia 2012 roku na łączną kwotę ponad 179 mln zł

Z Katowickim Holdingiem Węglowym:

• od 6 lipca do 28 września 2012 roku na ponad 71 mln zł
• od 7 marca do 6 lipca 2012 roku na kwotę około 60 mln zł
• od 27 stycznia do 7 marca 2012 roku o wartości ponad 132 mln zł
• od 2 grudnia 2011 do 27 stycznia 2012 roku na 77,4 mln zł

Z Jastrzębską Spółką Węglową:

• w okresie od 6 lutego do 12 marca 2013 roku na łączną kwotę 61,1 mln zł
• od 20 lipca 2012 roku do 6 lutego 2013 roku na łączną kwotę 89,9 mln zł
• od 30 marca do 20 lipca 2012 roku na łączną kwotę 49,7 mln zł
• od 16 listopada 2011 do 30 marca 2012 roku na łączną kwotę 66,7 mln zł
• od 6 lutego do 12 marca 2013 roku na łączną kwotę 61,1 mln zł

Z Południowym Koncernem Węglowym:

• od 25 lipca 2012 do 30 stycznia 2013 roku na łączną kwotę 74,2
• od 14 listopada 2011 do 25 lipca 2012 roku na łączną kwotę 93,6 mln zł

Z PG Silesia:

• od 25 października 2011 do 25 października 2012 na kwotę 78,7 mln zł

Z New World Resources:

• od 5 stycznia 2011 do 5 stycznia 2012 na kwotę 59 mln zł

Minera Del Norte (Meksyk):

• wartość podpisanego w marcu 2012 roku kontraktu wynosi 24,96 mln USD, co stanowi równowartość 78 mln PLN

OOO Polskie Maszyny (Rosja):

• wartość rozszerzonego w czerwcu 2012 roku kontraktu wynosi 11,80 mln EUR, co stanowi równowartość 50,25 mln PLN

JSC ArcelorMittal Temirtau (Kazachstan):

• wartość umowy datowanej na czerwiec 2012 wynosi 21,36 mln euro, co stanowi równowartość 91,09 mln zł

Podobne artykuły