Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Artykuł Dodaj artykuł

Sprzęgła - nowa grupa elementów w ofercie Elesa+Ganter

Firma Elesa+Ganter rozszerzyła zakres elementów przeniesienia napędu i wprowadziła do oferty sprzęgła.

Firma Elesa+Ganter rozszerzyła zakres elementów przeniesienia napędu i wprowadziła do oferty sprzęgła. Elementy te mają za zadanie ułatwienie konstruktorom projektowanie maszyn i urządzeń. Oprócz przeniesienia napędu, sprzęgła mają służyć także kompensacji niewspółosiowości. Nowa gama produktów obejmuje sprzęgła mieszkowe, helikalne, Oldhama i kłowe.

Sprzęgła - nowa grupa elementów w ofercie Elesa+Ganter

„Zastosowanie sprzęgieł w mechanice jest bardzo szerokie. Wszyscy przecież wiemy o istnieniu sprzęgieł w układach napędowych pojazdów samochodowych, jednak współczesne konstrukcje nie ograniczają się jedynie do połączeń silnika z przekładnią w jedną jednostkę napędową. Zakres zastosowań sprzęgieł jest olbrzymi: od prostych napędów aż po złożone aplikacje, służące do regulacji, pomiarów i sterowania i widzimy coraz większe zapotrzebowanie na tego typu elementy. Dlatego sprzęgieł nie mogło zabraknąć w naszej ofercie” – powiedział Filip Granowski, Dyrektor Zarządzający Elesa+Ganter Polska.

Sprzęgło jest mechanizmem, którego zadanie polega na połączeniu dwóch, niezależnie osadzonych wałów w celu przekazywania momentu obrotowego. Poprzez sprzęgło wał czynny, czyli napędowy, przenosi ruch obrotowy na wałek bierny, tj. napędzany, wprowadzając w ruch napędzane urządzenie (rys. 1).

Rys. 1. Wałek czynny silnika napędza wałek bierny bębna przenośnika poprzez sprzęgło

Rys. 1. Wałek czynny silnika napędza wałek bierny bębna przenośnika poprzez sprzęgło

Zadaniem sprzęgieł jest nie tylko przeniesienie ruchu obrotowego, lecz również kompensacja niewspółosiowości, wynikających z odchyłek wymiarów, wad mechanicznych lub błędów montażowych. Takie niedoskonałości mogą powodować niepożądane wibracje, hałas i przedwczesne zużycie, a nawet uszkodzenie wałów oraz ich łożysk. Właściwie dobrane sprzęgła przyczyniają się nie tylko do skutecznej kompensacji niewspółosiowości i bicia, lecz również do uproszczenia montażu. Błędy niewspółosiowości mogą być różnorodne i powinny być uwzględnione podczas dobierania odpowiedniego sprzęgła. Wybór właściwego rodzaju sprzęgła wiąże się ściśle z wcześniejszym rozpoznaniem odchyłek pozycji pomiędzy wałem napędzającym a napędzanym.

Odchyłki te zasadniczo mogą mieć charakter przesunięć (rys. 3):

  • promieniowych: polegających na przesunięciu poprzecznym osi wałków, przy zachowaniu ich równoległości;
  • kątowych: przecinanie się osi wału napędzającego i napędzanego – osie obu wałków nie pokrywają się, a przecinają pod pewnym kątem;
  • osiowych: zmienna odległość pomiędzy wałami – takie ruchy wynikają najczęściej z wydłużenia cieplnego wałów, kiedy to materiał rozszerza się na skutek zmian temperatury;
  • bicia: oś obrotu wału nie pokrywa się z osią geometryczną, ruch obrotowy jest wykonywany mimośrodowo.

Rys. 3. Błędy współosiowości

Rys. 3. Błędy współosiowości

Błędy współosiowości mogą zostać skompensowane poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju sprzęgła. W ofercie Elesa+Ganter można znaleźć cztery podstawowe typy sprzęgieł (rys. 3):

  • mieszkowe GN 2244,
  • helikalne GN 2246,
  • Oldhama GN 2242 i GN 2243,
  • kłowe GN 2240 i GN 2241.

Rys. 4. Cztery typy sprzęgieł (od lewej): mieszkowe, helikalne, Oldhama, kłowe

Rys. 4. Cztery typy sprzęgieł (od lewej): mieszkowe, helikalne, Oldhama, kłowe

Sprzęgła z oferty Elesa+Ganter mają dość zbliżoną do siebie budowę. Składają się z dwóch piast montażowych, służących do połączenia z wałkami oraz elementu pośredniego o zróżnicowanej konstrukcji. To właśnie element pośredni w dużej mierze decyduje o charakterystyce sprzęgła i potencjalnym miejscu zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie sprzęgła kompensują przesunięcia, niewspółosiowość lub bicie. Czynią to jednak w różnym stopniu. Wybór odpowiedniego sprzęgła polegać więc będzie przede wszystkim na dopasowaniu jego typu do charakterystyki danego zastosowania.

Zachęcamy do zapoznania się z kartami katalogowymi naszych nowych produktów. Szczegóły techniczne oraz modele znaleźć można na naszej stronie internetowej. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszymi doradcami technicznymi.

Artykuł został dodany przez firmę

Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.

ELESA+GANTER jest spółką joint-venture, stworzoną przez dwóch liderów w branży standardowych elementów maszyn wytwarzanych z tworzyw oraz metali - Elesa S.p.A (Monza, Mediolan, Włochy) oraz Otto Ganter GmbH & Co. KG (Furtwangen, Niemcy).

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły