Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
eba sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Analiza Blank w VISI CAD/CAM

08-04-2016, 00:00

Funkcjonalność Blank oprogramowania VISI pozwala na uzyskanie modelu wykroju ze złożonej części z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

Podobnie jak inne, wykorzystywane do rozwijania elementów, funkcje modułu VISI Progress, VISI Blank rozkłada element na podstawie modelu powierzchniowego. Dlatego też w pierwszej kolejności należy wyodrębnić warstwę powierzchniową:

Analiza Blank w VISI CAD/CAM

Dla wyekstrahowanej powierzchni należy wygenerować siatkę mesh. Niepotrzebne otwory mogą zostać wypełnione, aby nie brały udziału w procesie kształtowania, co mogłoby wpłynąć na kształt otrzymanego wykroju. Można natomiast określić warunki brzegowe, wprowadzające ograniczenia w procesie kształtowania:

Analiza Blank w VISI CAD/CAM

Mając otrzymaną siatkę mesh dla określonych wymagań, należy przejść do wygenerowania modelu wykroju. Wraz z otrzymanym wykrojem zostaną podane informacje na temat jego parametrów wymiarowych (pole powierzchni, obwód, długość czy szerokość):

Analiza Blank w VISI CAD/CAM

Procesowi rozwijania towarzyszy równoległa analiza rozkładu grubości na ściankach modelu. Obok modelu z naniesioną mapą kolorów, wyświetlana jest legenda informująca o wartościach grubości ścianek. VISI pokazuje również wartość siły potrzebnej do ukształtowania modelu:

Analiza Blank w VISI CAD/CAM

Analizę można zakończyć animacją, wizualizującą przebieg procesu kształtowania.

Podobne artykuły