Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Artykuł Dodaj artykuł

Grupa Severstallat w 2012 zwiększyła dostawy na rynki państw bałtyckich, do Niemiec i Czech

W ubiegłym roku gólna ilość sprzedaży grupy firm Severstallat (grupa wchodzi w skład dywizji Severstal Russian Steel) pozostała na poziomie 2011 roku i wyniosła 300 tys. ton.

W ubiegłym roku gólna ilość sprzedaży grupy firm Severstallat (grupa wchodzi w skład dywizji Severstal Russian Steel) pozostała na poziomie 2011 roku i wyniosła 300 tys. ton.

Grupa Severstallat działa na rynkach Północnej i Środkowej Europy, gdzie ceny na metal od kwietnia do początku grudnia utrzymywały tendencję spadkową, a przedsiębiorstwa z branży stalowej starały się nie tworzyć dużych zapasów i kupowały stal jedynie pod konkretne projekty.

Wykorzystując zróżnicowanie rynków w celu zwiększenia efektywności sprzedaży, grupa Severstallat w 2012 roku zwiększyła dostawy na rynki państw bałtyckich, a także do Niemiec i Czech. „Grupa firm Severstallat dostarcza wyroby metalowe do 10 krajów Unii Europejskiej i zauważamy, że każdy region ma swoje własne cechy, dlatego dla każdego z tych regionów określamy najbardziej odpowiednią strategię sprzedaży, wyjaśnia Prezes Zarządu Severstallat Andrejs Aleksejevs. – Przykładowo, rynki skandynawskie podlegają wahaniom cen, lecz w mniejszym stopniu w porównaniu do Europy Środkowej. W związku z tym, planujemy zwiększyć sprzedaż w tym kierunku poprzez utworzenie biura handlowego w Finlandii.

W Europie Środkowej, gdzie analitycy odnotowują zmniejszenie zapotrzebowania na stal i prognozują powolny wzrost ekonomiczny w ciągu najbliższych kilku lat, skoncentrujemy się na sprzedaży niszowych produktów, takich jak rury przewodowe czarne i ocynkowane”.

Firma Severstallat produkuje wyroby z wysoką wartością dodaną – rury ze szwem, taśmę i formatki. W 2012 roku firma kontynuowała pracę nad doskonaleniem procesów produkcyjnych, co pozwoliło w porównaniu z 2011 r., obniżyć koszty własne produkcji 1 tony od 9 do 26% dla różnych wyrobów przy zachowaniu dotychczasowej ilości produkcji wyrobów gotowych. Łączna ilość produkcji wyrobów gotowych w zeszłym roku wyniosła 138 tys. ton, w 2013 r. Severstallat planuje zwiększyć produkcję.

Więcej informacji >>>

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły