Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6/2019

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Data wydania: 2020-01-09
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISSN: 0867-583X


Wersja papierowa: 39,00 PLN
Wersja elektroniczna:

Data wydania:

09-01-2020

Druk w kolorze:

tak

Kolorowa wersja elektroniczna:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


"Biuletynie Instytutu Spawalnictwa" publikowane są artykuły o charakterze naukowym z dziedziny spawalnictwa i nauk związanych opracowane zarówno przez pracowników Instytutu Spawalnictwa, jak i pracowników spoza Instytutu,

oraz informacje o:

 • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych
 • pracach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i dokumentach publikowanych przez tę organizację, dostępnych na terenie kraju jedynie w zbiorach Instytutu Spawalnictwa
 • pracach Europejskiej Federacji Spawalniczej
 • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Polskich Normach oraz o Normach Europejskich
 • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa
 • patentach z zakresu spawalnictwa i technik pokrewnych
 • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych
 • wydarzeniach w życiu Instytutu Spawalnictwa
 • nowych książkach o tematyce spawalniczej

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację artykułu naukowego w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa autorzy otrzymują 20 punktów.

W numerze 6/2019:

 1. Spawanie stalowych mostów drogowych dawniej i dzisiaj - Zbigniew Mirski, Józef Rabiega, Zbigniew Fałek
 2.  Możliwości wykorzystania badań produkcyjnych zgrzewania łukowego kołków w kwalifikowaniu operatorów - Mateusz Kapler, Jerzy Nowacki, Adam Sajek
 3.  Ocena możliwości spawania wiązką laserową stali ulepszanej cieplnie o granicy plastyczności 1100 MPa - Lechosław Tuz, Krzysztof Sulikowski
 4.  Analiza procesu spawania laserowego - Andrzej Klimpel
 5.  Analiza wskazań w badaniach penetracyjnych złączy spawanych - Ryszard Krawczyk
 6.  Modelowanie numeryczne procesu dwuogniskowego spawania laserowego stali konstrukcyjnych niestopowych - Hubert Danielewski, Andrzej Skrzypczyk, Włodzimierz Zowczak, Piotr Furmańczyk, Dariusz Gontarski
 7. Modele matematyczne różniczkowe i całkowe w makromodelowaniu łuku elektrycznego z wykorzystaniem źródeł sterowanych napięciowych i prądowych. Cz. 1. Warianty makromodeli łuku elektrycznego zadawane przez różne postacie równań różniczkowych lub całkowych - Antoni Sawicki
Brak załączników
Brak prenumeraty