Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Artykuł Dodaj artykuł

Analiza geometrii modelu w VISI

Rozpoczynając projektowanie formy wtryskowej, należy przeanalizować geometrię modelu pod względem lokalizacji podcięć, pionowych ścian czy rozkładu grubości.

Rozpoczynając projektowanie formy wtryskowej, należy przeanalizować geometrię modelu pod względem lokalizacji podcięć, pionowych ścian czy rozkładu grubości. VISI pomaga przeprowadzić gruntowną analizę pochyleń, rozkładu grubości czy warunków styczności.

Analiza geometrii modelu w VISI

Analiza pochyleń umożliwia sprawną lokalizację podcięć i pionowych ścian. W przypadku podcięć, na model zostaje naniesiona mapa kolorów przypisanych do części wtryskowej i wypychaczowej. W sytuacji, gdy na ścianach części wypychaczowej znajduje się kolor części wtryskowej, należy zastosować dodatkowe podzespoły - wypychacze skośne, szczęki czy suwaki. W odniesieniu do niepochylonych ścian, program również nanosi kolory na ściany posiadające kąt pochylenia i na ściany pionowe:

Analiza geometrii modelu w VISI

Analiza rozkładu grubości pozwala na interpretację rozkładu grubości na powierzchni modelu oraz w danym przekroju. Na model zostaje naniesiona mapa kolorów przedstawiająca różne zakresy grubości. Analizie towarzyszy legenda, opisująca wartości grubości dla wyświetlonych zakresów:

Analiza geometrii modelu w VISI

Analiza warunków styczności służy do zweryfikowania przejścia stycznego pomiędzy wybranymi ścianami. Po wybraniu krawędzi, wyświetlane są wektory normalne, określające przejścia styczne lub niestyczne:

Analiza geometrii modelu w VISI

Podobne artykuły