Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Artykuł Dodaj artykuł

WIDIA razem z firmą Haimer GmbH wprowadzają uchwyt SAFE-LOCK™: Nowa generacja ochrony przed wysuwaniem się frezów palcowych

Obecnie WIDIA™ oferuje swoim klientom system SAFE-LOCK od Haimer GmbH. System SAFE-LOCK zabezpiecza przed wysuwaniem się z oprawek narzędzi z chwytem cylindrycznymi, także podczas frezowania zgrubnego.

Obecnie WIDIA™ oferuje swoim klientom system SAFE-LOCK od Haimer GmbH. System SAFE-LOCK zabezpiecza przed wysuwaniem się z oprawek narzędzi z chwytem cylindrycznymi, także podczas frezowania zgrubnego. Ponadto zapewnia także dużą dokładność mocowania narzędzia co przyczynia się do zwiększenia niezawodności procesu obróbki, dłuższej żywotności narzędzi oraz większej produktywności.

W wielu gałęziach przemysłu jak lotniczym, obronnym, motoryzacyjnym, energetycznym wzrasta zastosowanie materiałów lekkich oraz o wysokiej wytrzymałości jak stopów tytanu, Inconeli i nowych stopów aluminiowych. Dlatego rozwijanie technologii wydajnej obróbki tych materiałów jest priorytetowym zadaniem dla wielu producentów .

>>Stało się to szczególnie widoczne w ostatnich latach, gdy wprowadzono na rynek wysokowydajne narzędzia skrawające , >>mówi Doug Ewald, kierownik rozwoju systemów narzędziowych WIDIA>>. Wiele branż przemysłowych wprowadza nowe wyposażenie produkcyjne (obrabiarki, narzędzia skrawające, uchwyty narzędziowe), które wytrzymuje wysokie obciążenie momentem i siłami skrawania i zapewnia niezawodność procesu obróbki drogich części.

Przy występowaniu dużych sił skrawania znacznie wzrasta niebezpieczeństwo wysunięcia się freza palcowego z uchwytu. Uchwyty ze skurczem termicznym znane są z dużej dokładności mocowania, jednak wytwarzana w nich siła zacisku może nie wystarczyć do wydajnego frezowania zgrubnego.

Od wielu lat stosowane są narzędzia z uchwytem Weldon®. W uchwycie tym do wytworzenia możliwie dużej siły tarcia i momentu obrotowego, potrzebnego w wysokowydajnej obróbce, służą śruby mocujące, które naciskają na spłaszczenie chwytu cylindrycznego narzędzia. Szacuje się, że około 70% wszystkich użytkowników stosuje w obróbce zgrubnej uchwyty Weldon ze względu na ich dużą pewność mocowania narzędzi. Jednakże w uchwytach tych występuje błąd położenia osi narzędzia i związane z tym bicie promieniowe. Przyczynia się to również do krótszego okresu trwałości narzędzia.

Niezawodne wysokowydajne frezowanie

SAFE-LOCK jest nowym sposobem zabezpieczenia narzędzi z chwytem cylindrycznym przed ich wyciąganiem z uchwytu. Narzędzie ma na chwycie wyszlifowane rowki śrubowe, które współpracując z kołkiem zabierakowym w uchwycie zabezpieczają narzędzie przed obrotem i wyciąganiem z uchwytu, nawet w ekstremalnie ciężkiej obróbce skrawania. Śrubowy zarys rowków w rozwiązaniu Safe-Lock umożliwia regulację długości narzędzia np. po przeostrzeniu.

SAFE-LOCK może być zastosowany w najnowszych uchwytach ze skurczem termicznym ponieważ można go używać zarówno do obróbki zgrubnej jak i szybkościowej. W rozgrzany uchwyt wkłada się narzędzie z jednoczesnym ruchem obrotowym, tak aby kołek zabierakowy wszedł w rowek śrubowy. Może być zastosowana dodatkowa sprężyna do wykasowania luzu osiowego narzędzia. Po kilku sekundach wraz z ochłodzeniem uchwyt kurczy się i następuje pewne mocowanie.

Uzyskiwana dokładność współosiowości < 3 μm (0.00012») uzyskiwana przez skurcz termiczny jest 10-krotnie większa niż w przypadku standardowych uchwytów Weldon. Pewne i dokładne mocowanie narzędzia umożliwia stosowanie w obróbce większych głębokości i posuwów. Namacalne korzyści: oszczędność czasu, większa produktywność, mniej braków, mniejsze wibracje oraz większa pewność procesu obróbki.

Podobne artykuły