Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Artykuł Dodaj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Edgecam 2013 R1

Edgecam 2013 R1 - przełom w obróbce 5 osiowej, profesjonalne narzędzie do programowania obróbki skrawaniem. Zobacz usprawnienia, które zwiększają wydajność i jakość pracy.

Edgecam 2013 R1 - przełom w obróbce 5 osiowej, profesjonalne narzędzie do programowania obróbki skrawaniem.

Zobacz usprawnienia, które zwiększają wydajność i jakość pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Edgecam 2013 R1

Cykl Zgrubny po profilu

Najnowszy Edgecam 2013 R1 udostępnia nowy cykl obróbki zgrubnej metodą równomiernego odsunięcia od obrabianego profilu. Dzięki zastosowaniu takiej strategii możliwe jest znaczne skrócenie czasu obróbki szczególnie w przypadku wstępnie obrobionych części z pozostawionym równomiernym naddatkiem oraz dla części typu odlew.

• Zastąpienie Profile zgrubnie
• Możliwość wykorzystania bieżącego półfabrykatu
• Zastosowanie korekcji
• Możliwość deklarowania Wejść/Wyjść
• Punkt kontrolny płytki

Procesy w tle

Opcja pozwala na wskazanie bezpiecznego punktu startu dla każdej głowicy (w toczeniu). Dzięki zastosowaniu tego polecenia możliwe jest wykonywanie równoległych obliczeń ścieżek dla wielu cykli w przypadku aktualizacji lub konieczności przeprowadzania bardziej skomplikowanych operacji tokarsko frezarskich. Możliwe jest to dzięki temu, iż każdy cykl zaczyna się i kończy dokładnie w położeniu bezpiecznego punktu startu. • Zastosowanie zarówno dla obróbek frezarskich jak i tokarskich
• Ustawienie bezpośrednio przy definiowaniu sekwencji

 

 

Obsługa wrzeciona  przechwytującego

Nowa opcja pozwala na wykorzystanie podwrzeciona jako podparcia dla obróbki tokarskiej. Aktualnie będzie możliwy podjazd przeciwwrzeciona do detalu złapanie go i wykonywanie obróbki np. tokarskiej, następnie wycofanie się podwrzeciona bez detalu do pozycji bazowej i kontynuowanie obróbki na wrz. głównym.

• Nowa opcja umożliwiająca użycia wrzeciona przechwytującego jako podtrzymki
• Możliwość odjazdu wrzeciona przechwytującego z lub bez detalu

Rowki o kształcie U i V

Od nowej wersji Edgecam system będzie pozwalał na automatyczne wykrywanie cech tokarskich typu rowki w kształcie litery V i U. Taka opcja pozwoli na szybsze programowanie obróbki szczególnie przy zastosowaniu np. Menadżera Strategii w Edgecam.

Narzędzie promieniowo odwrotnie

Nowością jest możliwość pełnej obsługi narzędzi zainstalowanych promieniowo odwrotnie. Taka możliwość może znaleźć zastosowanie np. tam gdzie na tokarkach obrabiane są duże pierścienie a otwory muszą być w nich wykonane od wewnątrz. Oczywiści musimy pamiętać o specjalnych oprawkach umożliwiających taką obróbką. 

Cykl zgrubny – strategia Waveform

Kolejnym rozwinięciem obróbki technologią Wave w Edgecam 2013 R1 jest możliwość deklarowania wejść w otworach. Dotychczas mogliśmy zadeklarować wyłącznie wejścia w pełny materiał lub z poza niego, w najnowszym Edgecamie będziemy mogli wykorzystać wstępnie wykonane otwory wejściowe dzięki czemu oszczędzamy czas oraz narzędzia.  

• Możliwość deklarowania wejść w otworze (wcześniej do dyspozycji mieliśmy tylko wejście po spirali)

Cykle 5 – osiowe

Nowy Edgecam 2013 R1 podczas deklarowania obróbki 5 osiowej pozwala na bezpośrednie wskazywanie powierzchni, profili, prowadnic z modelu bez konieczności ich wcześniejszego deklarowania i przygotowywania. Taki sposób definicji elementów  znacznie upraszcza sposób definiowania obróbki.

• Możliwość wskazywania powierzchni i prowadnic bezpośrednio z modelu


 

 

 

Cykl profilowania

Cykl profilowania w najnowszym Edgecam umożliwia łatwe programowanie obróbki profilowaniem z zastosowaniem zatępiania ostrych naroży poprzez np. deklarowanie ich zaokrąglenia, fazowania itp.

• Stępianie ostrych krawędzi

Wyszukiwanie cech

W Edgecam 2013R1 zastosowano całkowicie zmieniony interfejs wykrywania cech technologicznych. Zmiany dotyczą obrazkowego przedstawienia wszystkich cech obróbczych – każda cecha posiada reprezentowana jest jako ilustracja dzięki czemu nawet niezbyt zaawansowany użytkownik Edgecam będzie w stanie szybko zorientować się co dane polecenie oznacza.• Obrazkowe menu

Definicja półfabrykatu

Bardzo przydatną opcją jest możliwość automatycznego definiowania półfabrykatu typu rura. Możemy, także tworzyć półfabrykaty na podstawie kilku profili (przykładem może tu być płyta z kilkoma otworami). Kolejnym udogodnieniem jest możliwość modyfikacji naddatków półfabrykatu nawet po utworzeniu przygotówki w Edgecam. • Możliwość tworzenia półfabrykatu w kształcie rury
• Tworzenie na podstawie kilku profili
• Edycja wymiarów (naddatków)
• Automatyczna regeneracja ścieżki

 

 

Numerowanie wykrytych cech technologicznych

Nową opcją jest, także możliwość numerowania poszczególnych cech technologicznych dzięki czemu możliwe jest narzucenie systemowi kolejność ich wykonywania w sposób najbardziej optymalny z punktu widzenia technologa programisty.• Kolejność wykonywania

Udogodnienia• Zaczytywanie Max RPM z postprocesora
• Możliwość wprowadzenia promienia zaokrąglenia płytki dla narzędzia typu Głowica frezarska
• Możliwość obracania/przesuwania modelem przy otwartym oknie cyklu

Podobne artykuły