Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Artykuł Dodaj artykuł

Spis treści Przegląd Mechaniczny nr 5/2011

JUBILEUSZ WYDAWCY – 60 LAT IMBiGS, Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych, Modelowanie charakterystyk obciążeniowych połączeń konstrukcyjnych rusztowań  – Andrzej Misztela

   

Spis treści Przegląd Mechaniczny nr 5/2011

 
   
JUBILEUSZ WYDAWCY – 60 LAT IMBiGS  
   
Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych 3
   
PROBLEMY – NOWOŚCI – INFORMACJE 3
   
ARTYKUŁY GŁÓWNE  
   
Modelowanie charakterystyk obciążeniowych połączeń konstrukcyjnych rusztowań  – Andrzej Misztela 19
   
Metody pomiaru energii uderzenia ubijaków wibracyjnych do zagęszczania gruntu – Eugeniusz Budny, Mirosław Chłosta 26
   
Analiza mechanicznego niszczenia odpadowych materiałów wielokomponentowych – Adam Mazela, Jarosław Stankiewicz 33
   
Badania rozwojowe i ich aplikacja w przemyśle na przykładzie współpracy przy opracowaniu lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym – Andrzej Barszcz 37
   
Zasady funkcjonowania rynku Unii Europejskiej w świetle nowych przepisów prawa unijnego – Czesław Ilcewicz 41
   
Normy ISO na betoniarki opracowane w Komitecie Technicznym ISO/TC 195 „Maszyny i urządzenia budowlane”. Cz. 1 – Normy obejmujące terminy i definicje – Adam Rozbiewski 48
   
METODY I URZĄDZENIA POMIAROWE  
   
Nowoczesna aparatura rentgenowska w praktyce przemysłowej 50
   
Z CZASOPISM ZAGRANICZNYCH  
   
Narzędzia do mikroobróbki ubytkowej – tłumaczenie i opracowanie Martyna Jachimowicz 51

Artykuł został dodany przez firmę

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinach: maszyn i urządzeń robo­czych oraz górnictwa skalnego, wydoby­cia i przetwórstwa su­rowców mineralnych, materiałów i surowców dla budownictwa, szeroko p

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły