Artykuł Dodaj artykuł

Rekordowe wyniki Grupy RADPOL SA w 2010 roku

Grupa RADPOL SA – wiodący producent rozwiązań do przesyłu energii i mediów – 10 marca 2011 roku opublikowała ubiegłoroczne wyniki finansowe. Jej przychody wzrosły do poziomu 112 mln zł, EBITDA do 23 mln zł – wzrost o 96%, a zysk netto wyniósł ponad 14 mln zł. RADPOL SA nie tylko dynamicznie zwiększyła skalę działalności, ale mimo bardzo szybkiego wzrostu przychodów osiągnęła strategiczny cel – utrzymanie rentowności EBITDA powyżej 20%.

Spółka zwiększyła swoje przychody o  114% i zysk netto o 160%

Grupa RADPOL SA – wiodący producent rozwiązań do przesyłu energii i mediów – 10 marca 2011 roku opublikowała ubiegłoroczne wyniki finansowe. Jej przychody wzrosły do poziomu 112 mln zł, EBITDA do 23 mln zł – wzrost o 96%, a zysk netto wyniósł ponad 14 mln zł. RADPOL SA nie tylko dynamicznie zwiększyła skalę działalności, ale mimo bardzo szybkiego wzrostu przychodów osiągnęła strategiczny cel – utrzymanie rentowności EBITDA powyżej 20%.

Wykres 1 Wyniki skonsolidowane
RADPOL SA 2009-2010

Do najważniejszych przyczyn tak dynamicznej poprawy wyników można zaliczyć przede wszystkim:

• organiczny rozwój Spółek w grupie – RADPOL SA jednostkowo poprawił EBITDA o 34% (15,7 mln zł) i zysk netto o 47,5% (8 mln zł)
• konsolidację (od 1 marca 2010) wyników przejętej Spółki RURGAZ, która dołożyła do wyników grupy 7,2 mln zł EBITDA. Transakcja ta pokazuje kompetencje Spółki do prowadzenia transakcji akwizycyjnych
• znaczącą optymalizację kosztów – synergie zakupowe Spółek w grupie – oraz połączenie RADPOL Elektroporcelany SA z RADPOL SA – redukcja kosztów ogólnego zarządu
• dalszy wzrost znaczenia sprzedaży eksportowej (w szczególności do Niemiec, Austrii, Włoch i Białorusi) generującej wyższe marże niż sprzedaż krajowa. Jednostkowa rentowność Spółki RADPOL SA na poziomie EBITDA wyniosła 26% (vs 22% w 2009)

Wykres 2 Skonsolidowane przychody RADPOL SA 2009-2010

RADPOL SA w 2010 roku ponad dwukrotnie zwiększył skalę prowadzonych operacji bez uszczerbku dla rentowności. Grupa skupia się na rozwoju sprzedaży na najbardziej perspektywicznych rynkach ciepłownictwa, gazownictwa i energetyki zawodowej. Tu kluczowa dla Spółki jest sprzedaż projektowa dedykowanych rozwiązań – generująca znacznie wyższą rentowność.

Komentarz Zarządu:

„Wyniki 2010 pozwoliły na pełne pokazanie potencjału Spółki. Bardzo dobra decyzja – co udowodniliśmy tegorocznymi wynikami – o zakupie udziałów w RURGAZie w połączeniu z poprawiającą się koniunkturą na kluczowych dla Spółki rynkach pozwoliła na dynamiczny wzrost sprzedaży i wyników. Mogliśmy sprzedać znacznie więcej. Jednak naszym celem jest przede wszystkim maksymalizacja wyników finansowych i ochrona marży. Nie chcemy zdobywać rynku ceną. RADPOL stał się rozpoznawalną marką na zachodzie Europy. Żmudna praca nad sprzedażą eksportową zaczyna przynosić efekty i wierzę, że 2011 rok będzie dla nas rokiem eksportu. Jeśli rodzima energetyka ruszy z inwestycjami to i w przyszłym roku będziemy dumni nie tylko z wyników, lecz również z dynamiki ich wzrostu.“ – powiedział Andrzej Sielski, Prezes Zarządu RADPOL SA.

Podobne artykuły