Koszyk: BRAK


Artykuł Dodaj artykuł

Lantek ulepsza oprogramowanie Flex3d, aby rozwiązać problem niejednorodności w produkcji i cięciu rur

Mając na celu sprostanie złożoności i rosnącemu zapotrzebowaniu w sektorze blacharskim na coraz bardziej niejednorodne projekty rur i różne formaty, Lantek, pionierska międzynarodowa firma w cyfrowej transformacji sektora przemysłu metalowego przedstawia swoje nowe, specjalne rozwiązania w tej dziedzinie.

Lantek ulepsza oprogramowanie Flex3d, aby rozwiązać problem niejednorodności w produkcji i cięciu rur

Mając na celu sprostanie złożoności i rosnącemu zapotrzebowaniu w sektorze blacharskim na coraz bardziej niejednorodne projekty rur i różne formaty, Lantek, pionierska międzynarodowa firma w cyfrowej transformacji sektora przemysłu metalowego przedstawia swoje nowe, specjalne rozwiązania w tej dziedzinie.

W związku z tym firma zaprojektowała nowe aplikacje Lantek Flex3d, aby łatwo rozwiązywać kwestie projektowania i obróbki pełnych lub częściowych fazowań w dowolnym miejscu rury; a także umożliwiać włączenie perforacji różnego typu (otwory okrągłe, prostokątne, trójkątne itd.) oraz pokrywać wiele możliwości, które wymagają dobrej biblioteki połączeń i przekrojów, umożliwiających następnie montaż kompletnych zestawów.

„Jednym z obszarów największego rozwoju technologicznego w sektorze blach i metali jest produkcja rur, zarówno na poziomie rozwoju operacji maszynowych, jak i rozwiązań programowych, które są odpowiedzią na niejednorodność przypadków zgłaszanych przez klientów” – wyjaśnia Francisco Pérez, dyrektor kanału OEM w Lantek. „Lantek poświęciła ponad 35 lat na analizowanie i rozwiązywanie złożoności produkcji rur i profili w sektorze blach, biorąc pod uwagę różnorodność przypadków cięcia blach i rur oraz trudności związane ze sterowaniem maszyną i jej procesami” – mówi dyrektor Lantek.

Nowe rynki i formaty, różne rodzaje profili

Umiejętność rozpatrywania i rozwiązywania niejednorodności możliwych przypadków, przy uwzględnieniu, że istnieje szereg fundamentalnych zmiennych w tej dziedzinie, jest kluczowa, jeśli chodzi o reagowanie na rosnący popyt na tym rynku.

Każdy rodzaj profilu można ciąć na różne sposoby. Zależy to od konstrukcji maszyny (wymiary głowicy/dyszy, wału itp.) oraz preferencji klienta. W przeszłości maszyny do cięcia rur służyły przede wszystkim do cięcia rur okrągłych i prostokątnych. Te maszyny były bardzo drogie, nawet dzisiaj nadal takie są. Jednak wraz z pojawieniem się laserów światłowodowych koszty produkcji, podobnie jak maszyn, spadły, dzięki czemu coraz więcej firm może je kupować do swoich zakładów. Ewolucja maszyn w celu zaspokojenia potrzeb tego nowego klienta/rynku spowodowała z kolei pojawienie się nowych potrzeb w zakresie cięcia „skomplikowanych” profili.

Zazwyczaj rozwiązanie dostarczane przez producenta maszyny opierało się na predefiniowanej obróbce dla każdego typu profilu/formatu, jednak gdy pojawiał się nowy typ, jego włączenie do standardowej biblioteki zajmowało „zbyt dużo” czasu, tym bardziej biorąc pod uwagę, że liczba możliwych formatów wzrosła wykładniczo. To sprawia, że klient musi „zaakceptować” wcześniej zdefiniowaną obróbkę.

Mając świadomość tej sytuacji i potrzeby oferowania rozwiązań dla szerokiej gamy maszyn, firma Lantek opracowała nową koncepcję obróbki w postaci produktu do cięcia rur Lantek Flex3d, przekształcając go w narzędzie zdolne do zdefiniowania trajektorii dostosowanej do dowolnego profilu i ze zindywidualizowaną sekwencją cięcia zdefiniowaną przez producenta OEM i użytkownika końcowego dla ich maszyny i produkcji, tworząc „bazę wiedzy”, w której doświadczenie maszyny OEM łączy się z doświadczeniem użytkownika końcowego w zakresie cięcia.

Ta nowa wersja pozwoliła Lantek wyprzedzić rynek. Firma, przewidując przyszłość, dostosowała się do potrzeb producenta.  Nowe narzędzie Lantek Flex3d będzie dostępne w wersji V41 Global Release 2021.

Rozwiązywanie heterogeniczności

W tym scenariuszu kluczowym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest rodzaj produkowanej rury, a drugą zmienną jest rodzaj używanej maszyny do cięcia. Na przykład duże rury do konstrukcji rurociągów, o dużej grubości i dużych gabarytach, których cięcie odbywa się zwykle za pomocą maszyn plazmowych i maszyn do cięcia tlenowego, lub rury o małej grubości i zmniejszonych gabarytach, do których cięcia wykorzystuje się najczęściej technologię laserową. A jednak podstawy oprogramowania są takie same, więc trudność jest związana raczej ze sterowaniem maszyną i jej procesami. 

Oprócz rodzaju wycinanej rury konieczne jest uwzględnienie rodzaju maszyny do cięcia.  I to nie tyle ze względu na technologię cięcia (plazma, laser), ile ze względu na głowicę maszyny: wraz z istnieniem maszyn z różnymi typami głowic stałych i maszyn z różnymi typami głowic ruchomych mnożą się kwestie wymagające rozwiązania. Podobnie istnieją specjalne maszyny do cięcia rur, ale także maszyny łączone do cięcia 2D, które rozwiązują specyficzne potrzeby podwykonawców, którzy nie specjalizują się w rurach.

Dzięki kompletnej i elastycznej ofercie, w pełni zintegrowanej z pozostałymi rozwiązaniami w zakresie planowania (MES), zarządzania (ERP) lub analizy i monitorowania, Lantek Flex3d Rury to specjalne oprogramowanie do produkcji rur i profili, które obejmuje pełną gamę zastosowań pokrywającą niemal wszystkie przypadki zgłaszane przez klientów. Od prostych do złożonych, przy zarządzaniu dowolnym typem maszyny lub technologii cięcia oraz integracji z najpopularniejszymi programami projektowymi i objęciu wszystkich rodzajów rur lub zespołów w celu zapewnienia rozwiązania dla specyficznych potrzeb każdego klienta.

Artykuł został dodany przez firmę

Lantek Polska Sp. z o.o.

Lantek to firma produkująca oprogramowanie CAD/CAM/MES/ERP dla branży zajmującej się obróbką blach i stali konstrukcyjnych, opracowane w całości w naszym ośrodku badawczo-rozwojowym.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły