Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Artykuł Dodaj artykuł

3 różne rodzaje logistyki

Logistyka lub planowanie logistyczne odnosi się do procedury, którą firma stosuje w celu ułatwienia działań w łańcuchu dostaw. Obejmuje szeroki wachlarz przedsięwzięć i ćwiczeń.

Logistyka lub planowanie logistyczne odnosi się do procedury, którą firma stosuje w celu ułatwienia działań w łańcuchu dostaw. Obejmuje szeroki wachlarz przedsięwzięć i ćwiczeń.

Na przykład nadzorowanie sposobu pozyskiwania i wysyłania surowców lub źródeł danych do firmy, sposobu przechowywania zapasów i źródeł informacji w biurach firmy oraz przemieszczania zapasów wewnątrz firmy i w przeszłości.

Logistyka przychodząca

Logistyka przychodząca odnosi się do wewnętrznych zadań logistycznych i ćwiczeń, które organizacje muszą ukończyć, aby działały. Logistyka przychodząca zwykle odnosi się do strategicznych zadań organizacji, które działają autentycznie. Jeśli chodzi o łańcuch dostaw, obejmuje on relacje ze stronami, które działają dalej niż dana firma.

W zależności od prowadzonej działalności, strony pracujące na wyższym poziomie mogą się znacząco zmienić w swoich poszczególnych zadaniach.

Na przykład rozważ bycie producentem smartwatchów. Logistyka przychodząca producenta wiązałaby się z pozyskiwaniem źródeł danych surowych materiałów (szkło, tworzywa sztuczne itp.), Jak przechowywać materiały w ramach przygotowań do i podczas procedury montażu oraz jak radzić sobie z przepływem wyprodukowanych smartwatchów (gt2, na przykład), które opuszczają zakład.

Logistyka wychodząca

Logistyka wychodząca to przemieszczanie gotowych produktów lub wszelkich innych przedmiotów i informacji z zakładów produkcyjnych do następnego ogniwa łańcucha dostaw. Towary te przemieszczają się przez magazyny, dalej do punktu konsumpcji (w rękach użytkowników końcowych). Często nazywa się to procesem realizacji zamówienia.

Korzystając z tego samego przykładu powyżej, po tym, jak wyprodukowane części samochodowe przejdą przez przepływ logistyki przychodzącej do sprzedawcy detalicznego, zostaną one następnie sprzedane i rozprowadzone do użytkownika końcowego, przechodząc w ten sposób przez przepływ logistyki wychodzącej, aby dotrzeć do pożądanego miejsca docelowego.

Wszystkie produkty są przeznaczone dla użytkowników końcowych, aby mogli przejść przez ten wychodzący przepływ logistyczny. W skrócie, ruch logistyczny wychodzący odnosi się do firm wysyłających i dostarczających swoje produkty z magazynu do klienta (podczas gdy przychodzący odnosi się do zmiany między firmami a ich dostawcami).

Logistyka zwrotna

Jak już można się domyślić, logistyka odwrotna do przemieszczania towarów lub towarów od użytkowników końcowych z powrotem przez łańcuch dostaw do odpowiedniej zainteresowanej strony. Dzieje się tak w przypadku zwrotów lub produktów, które mogą wymagać serwisowania lub naprawy, odnowienia, odsprzedaży, recyklingu, odzysku lub właściwej utylizacji (w rzeczywistości produkt nie może zostać poddany recyklingowi z powodu pewnych elementów i musi zostać bezpiecznie i odpowiednio rozłożony ).

Przepływ ten obejmuje wszystkie czynności wykonywane po punkcie sprzedaży lub cyklu życia produktu końcowego. Ten proces jest najbardziej powszechny w przemyśle samochodowym i elektronicznym.

Ponownie, korzystając z tego samego przykładu części samochodowych, z którym korzystaliśmy, konkretna część może być wadliwa po zamontowaniu w pojeździe konsumenta. Ta część będzie musiała zostać odesłana do producenta w celu wymiany lub naprawy — przejdzie ona przez przepływ logistyki zwrotnej.

Wniosek

Podsumowując, logistyka przychodząca odnosi się do przepływu towarów między przedsiębiorstwami a ich dostawcami. Natomiast logistyka wychodząca dotyczy przepływu towarów między firmami a użytkownikiem końcowym lub konsumentem. A logistyka zwrotna oznacza ruch produktów od użytkownika końcowego lub konsumenta z powrotem do producenta w celu naprawy, recyklingu, odnowienia itp.

Artykuł sponsorowany

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły