Artykuł Dodaj artykuł

Jak za pomocą zestawów kołowych przyspieszyć proces produkcyjny? 

Case Study firmy Asko Papier

Case Study firmy Asko Papier

W ofercie Elesa+Ganter znajdziecie wysokiej jakości standardowe elementy do budowy maszyn, które są dobierane przez naszych Doradców Technicznych zgodnie z wymogami aplikacji. Na przykładzie współpracy z firmą Asko Papier, pokażemy jak prosta zmiana w postaci zastosowania nowych zestawów kołowych w wózkach do transportu zaoszczędziła czas i pieniądze naszego klienta oraz przyczyniła się do zwiększenia wydajności jego pracowników.

Aby dobrać odpowiedni element urządzenia, trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które pozwolą bardzo precyzyjnie dopasować właściwe rozwiązanie. W przypadku zestawów kołowych, ważne są warunki otoczenia, rodzaj posadzki i prędkość z jaką mają poruszać się wózki wyposażone w koła. Nie bez znaczenia jest również konfiguracja poszczególnych zestawów tak, aby maksymalnie ułatwić manewrowość i funkcjonalność. Szczegółowa instrukcja doboru zestawów kołowych oraz odpowiednie tabele pomagające błyskawicznie dopasować odpowiednie rozwiązanie dostępne są TUTAJ.

Zdjęcie 1: Zestaw kołowy RE.G2-H zastosowany w firmie Asko Papier

Zdjęcie 1: Zestaw kołowy RE.G2-H zastosowany w firmie Asko Papier

Firma Asko Papier kładzie bardzo duży nacisk na dbałość o zdrowie i warunki pracy swoich pracowników. Jako posiadacz certyfikatu ISO14001, przywiązuje dużą wagę do aspektów środowiskowych, starając się zmniejszyć ich negatywny wpływ zarówno na środowisko jak i na pracowników. Mistrz Warsztatu Mechanicznego w tamtejszym zakładzie, podczas spotkania z Doradcą Technicznym Elesa+Ganter zapytał o możliwość dostarczenia solidnych zestawów kołowych o wysokiej jakości. Chodziło o zapewnienie łatwiejszego manewrowania ciężkimi wózkami, na których układane są gilzy (tuleje papierowe), wykorzystywane do produkcji. Wózki służą bowiem do zapewnienia bieżącej, wydajnej produkcji. Są nieodłączną częścią procesu produkcyjnego i tak jak każde inne narzędzie, ich celem jest ułatwianie i przyspieszanie pracy.

Dotychczasowa sytuacja klienta

W dotychczasowym rozwiązaniu używano kół jezdnych, które nie odpowiadały wymaganiom klienta. W wyniku ciągłego przeciążania, koła odkształcały się oraz generowały bardzo wysokie opory toczenia. Do tego stopnia, że czasami do obsługi jednego wózka potrzeba było dwóch operatorów. Pracownicy po długich godzinach, spędzonych w pracy odczuwali zmęczenie oraz skarżyli się na dyskomfort podczas wykonywania obowiązków.

Zdjęcie 2: Wózki do transportu i przechowywania tulei papierowych do produkcji wyrobów w systemie rolowym w firmie Asko Papier.

Zdjęcie 2: Wózki do transportu i przechowywania tulei papierowych do produkcji wyrobów w systemie rolowym w firmie Asko Papier.

Widoczne na powyższym zdjęciu wózki wyposażone są w koła jezdne. Wózek z lewej strony jest wyposażony w dotychczas stosowane zestawy kołowe. Wózek z prawej strony jest już zmodernizowany i zastosowano w nim zestawy kołowe RE.G2-H przeznaczone do średnich i dużych obciążeń.

Prezentowane wózki charakteryzują się dużymi rozmiarami. Ich wysokość to około 2000 mm, długość 2700 mm oraz szerokość 1500 mm. Sama konstrukcja waży 300 kg, a widoczny na zdjęciu materiał to kolejne 300 – 400 kg (w zależności od wielkości oraz rodzaju składowanych tulejek). Razem daje nam to obciążenie łączne nawet 700 kg, które musi być w łatwy sposób transportowane.

Wózki przemieszczają się po betonowej posadzce wewnątrz hali produkcyjnej. Manewry na bliskich odległościach wykonują pracownicy, jednak czasami istnieje potrzeba transportu w bardziej oddalone miejsce i do tego celu wykorzystywane są wózki widłowe. Tutaj pojawia się bardzo ważny czynnik wielkości koła, które musi umożliwiać podnoszenie wózka przy pomocy wózka widłowego. Zestawiając wszystkie wymogi otrzymujemy:

  1. Twardą betonową posadzkę jako rodzaj podłoża
  2. Obciążenie robocze wszystkich kół = 700 kg (masa wózka i ładunku)
  3. Minimalną wysokość koła, która umożliwia podniesienie przy pomocy wózka widłowego oraz dopuszczalną możliwość ruchu mechanicznego > 4 km/h
  4. Potrzebę zastosowania kół w układzie, umożliwiającym łatwą manewrowość na co dzień i możliwość dłuższych przejazdów incydentalnie.

Dobór koła jezdnego do wymogów aplikacji w 4 krokach

1. Rozpoznanie typu podłoża i warunków środowiskowych

Aby poprawnie dobrać zestawy kołowe, w pierwszym kroku musimy dopasować rodzaj bieżni koła do rodzaju podłoża oraz określić w jakich warunkach otoczenia przyjdzie im pracować. Do tego celu możemy posiłkować się diagramem, dostępnym TUTAJ:

Rys. 1. Pierwszy krok doboru zestawów kołowych, czyli rozpoznanie typu podłoża oraz warunków środowiskowych.

Rys. 1. Pierwszy krok doboru zestawów kołowych, czyli rozpoznanie typu podłoża oraz warunków środowiskowych.

W naszym przypadku mamy do czynienia z halą produkcyjną, wyposażoną w betonową, nielakierowaną posadzkę. Koła będą używane w warunkach od około 15 do 30 stopni Celsjusza (typowe warunki pracy na hali produkcyjnej). Wilgotność ze względu na specyfikę produkcji nie jest podwyższona i nie występuje kontakt z agresywnymi substancjami chemicznymi.

2. Określenie obciążalności pojedynczego zestawu kołowego

W naszym przypadku wózki transportowane są obsługiwane manualnie przy użyciu siły operatora. Prędkości nie przekraczają zatem 4 km/h. Transportowany ładunek to obciążenie stałe. Posługujemy się zatem informacjami zawartymi na czerwonym polu dla ruchu manualnego. Obciążenie całkowite to 700 kg (masa wózka i ładunku). Dla ruchu manualnego, korzystając z podanych wzorów, otrzymujemy wartość 233 kg obciążenia dynamicznego na jedno koło. Musimy zatem dobrać koło o wyższych niż obliczone parametrach wytrzymałościowych.

Rys. 2. Drugi krok doboru zestawów kołowych to określenie obciążeń występujących podczas pracy.

Rys. 2. Drugi krok doboru zestawów kołowych to określenie obciążeń występujących podczas pracy.

3. Wytypowanie cech i własności koła jezdnego

Zbierając wszystkie informacje, dotyczące cech i własności koła jezdnego możemy na tej podstawie wytypować odpowiedni zestaw kołowy. Z ułatwieniem przychodzi tutaj tabela widoczna poniżej:

Rys. 3. Tabela pozwalająca skorelować wszystkie wymogi oraz wybrać odpowiednie rozwiązanie (dane o nośności dotyczą obciążenia pojedynczego koła).

Rys. 3. Tabela pozwalająca skorelować wszystkie wymogi oraz wybrać odpowiednie rozwiązanie (dane o nośności dotyczą obciążenia pojedynczego koła).

4. Wybór konfiguracji zestawów kołowych do naszej aplikacji.

Ma to na celu dopasowanie zestawów kołowych do warunków pracy wózka. Z pomocą znowu przychodzi nam kolejna tabela:

Rys. 4. Tabela pomagająca określić konfigurację zestawów kołowych w wózku jezdnym.

Rys. 4. Tabela pomagająca określić konfigurację zestawów kołowych w wózku jezdnym.

W naszym przypadku ze względu na konieczność manewrowości w ciasnych przestrzeniach, wybraliśmy cztery zestawy kołowe skrętne.

Na podstawie wytycznych zebranych podczas wizyty u klienta oraz wspomnianych powyżej obliczeń wytrzymałościowych, dobraliśmy koła serii RE.G2 do średnich i wysokich obciążeń o średnicy 160mm. Średnica ta posiada obciążalność toczną wynoszącą aż 3000 N (ca. 300 kg), co przewyższa wyliczone wartości obciążeń jednego koła (233 kg). Pozwala ona również zachować wymagany przez klienta prześwit, dzięki któremu może on transportować wózki przy pomocy wózka widłowego. W ostatnim etapie obliczeń zweryfikowaliśmy parametry dobranego koła pod kątem obciążalności tocznej, której wartość 3000N (ca. 300 kg) jest prawie dwukrotnie wyższa od obciążenia pojedynczego koła (700kg / 4 koła = 175 kg). Mieliśmy więc pewność, że dobrane koło oprócz zwiększenia trwałości, zapewni też operatorom wózków znacznie większą łatwość w ich przemieszczaniu.

Porównanie starego i nowego rozwiązania

Kolejne zdjęcia przedstawiają zbliżenie na 2 typy zestawów kołowych. Oba wózki są obciążone w ten sam sposób. Ten z lewej strony posiada wcześniej stosowane zestawy kołowe, z kolei w tym z prawej zastosowano koła RE.G2.

Zdjęcie 3. Porównanie zestawów kołowych. Z prawej strony zmodernizowane rozwiązanie, z lewej poprzednie, sprzed modernizacji.

Zdjęcie 3. Porównanie zestawów kołowych. Z prawej strony zmodernizowane rozwiązanie, z lewej poprzednie, sprzed modernizacji.

Zdjęcie 4. Zbliżenie, prezentujące dwa zestawy kołowe pod wysokim obciążeniem

Zdjęcie 4. Zbliżenie, prezentujące dwa zestawy kołowe pod wysokim obciążeniem

Na zdjęciu nr 3 można zauważyć, że pod wpływem ciężaru koło z lewej strony ugina się o wiele bardziej niż to z prawej strony. Oprócz tego, poprzednio zastosowane koło jest bardziej chybotliwe, jego materiał odkształca się w większym stopniu. Jest to widoczne szczególnie na styku bieżni z posadzką. Kolejne zdjęcie przedstawia zbliżenie na zestaw kołowy, który wymaga wymiany.

Zdjęcie 5. Wskazanie odkształceń koła o niewłaściwie dobranej wytrzymałości.

Zdjęcie 5. Wskazanie odkształceń koła o niewłaściwie dobranej wytrzymałości.

Zielona strzałka wskazuje na wyraźne ugięcie koła w okolicy styku z posadzką. Żółta strzałka wskazuje na przestrzeń pomiędzy korpusem koła, a jego wieńcem, wykonanego z elastycznego materiału. Przeciążone koła jezdne pracują z dużo większym oporem, szybciej się zużywają i generują dodatkowe koszty w postaci przestojów oraz wydatków związanych z naprawami.

Pracownicy firmy Asko Papier doceniają korzyści płynące z wdrożenia rozwiązania w postaci nowych zestawów kołowych. Mistrz Warsztatu Mechanicznego dodaje:

“Nasi operatorzy bardzo chwalą sobie nowe rozwiązanie. Mówią, że wózki można teraz bez problemu obsługiwać w pojedynkę i działają dużo płynniej oraz łatwiej nimi sterować. Bez problemu można manewrować załadowanym wózkiem przy maszynie i jest to bardzo ważny aspekt z punktu widzenia produkcji w naszym zakładzie. Mając kilkadziesiąt różnych tulei papierowych, przygotowanych dla różnych klientów, musimy mieć możliwość szybkiego przestawiania się na inny typ produktu. Dzięki łatwości manewrowania i płynności ruchu, jeden operator przezbraja maszynę, a drugi przygotowuje wózek z nowymi tulejami. Nawet na koniec zmiany nikt nie skarży się na ból pleców ani na zmęczenie. Wzrosła również wydajność w zakładzie oraz skróciły się czasy przezbrojeń. Sukcesywnie wymieniamy wszystkie zestawy kołowe w naszych wózkach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego rozwiązania”.

Nasi Doradcy Techniczni służą pomocą w doborze elementów oraz są zawsze chętni do pomocy w rozwiązywaniu problemów klienta. Ich wiedza oraz praktyczne doświadczenie pozwalają na efektywną i szybką pomoc. Warto z niej korzystać.

Artykuł został dodany przez firmę

Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.

ELESA+GANTER jest spółką joint-venture, stworzoną przez dwóch liderów w branży standardowych elementów maszyn wytwarzanych z tworzyw oraz metali - Elesa S.p.A (Monza, Mediolan, Włochy) oraz Otto Ganter GmbH & Co. KG (Furtwangen, Niemcy).

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły