Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Artykuł Dodaj artykuł

Jak w 3 krokach zadbać o rentowne zarządzanie wielkimi zbiorami danych w przedsiębiorstwie?

Atrakcyjny potencjał tkwiący w wielkich zbiorach danych jest często niewykorzystywany. Nasuwa się więc pytanie, w jaki sposób firmy mogą rejestrować i analizować informacje na swój własny użytek. Jak wykorzystać dane, które dawniej były niedostępne?

Atrakcyjny potencjał tkwiący w wielkich zbiorach danych jest często niewykorzystywany. Nasuwa się więc pytanie, w jaki sposób firmy mogą rejestrować i analizować informacje na swój własny użytek. Jak wykorzystać dane, które dawniej były niedostępne?

Krok pierwszy: planowanie

W pierwszej kolejności potrzebna jest tu właściwa strategia definiująca cele projektu w zakresie wielkich zbiorów danych.

Jak w 3 krokach zadbać o rentowne zarządzanie wielkimi zbiorami danych w przedsiębiorstwie?

Niezbędne są też odpowiednie technologie i algorytmy do wydobywania z olbrzymiej puli tylko naprawdę istotnych danych, ich wizualizacji i wskazywania relacji między nimi.

Dobry manager wie

Projekty dotyczące wielkich zbiorów danych to zadanie na poziomie kierownictwa. Nie są realizowane gdzieś na marginesie. Co więcej, jeśli wielkie zbiory danych są wykorzystywane właściwie, należy je traktować jako część kultury przedsiębiorstwa. Niektórzy menedżerowie zdali już sobie z tego sprawę i zaczęli wykorzystywać potencjał danych. Nie uważają już nowych źródeł danych za nieistotne tylko dlatego, że kiedyś były trudne do wykorzystania.

Potencjalne rozwiązanie

Aby ocenić, czy zastosowanie wielkich zbiorów danych w ogóle się opłaci, czasami wystarczy spojrzeć na większych konkurentów oraz na badania rynkowe i analizy przypadków. Taka analiza na ogół pokazuje, że w danych zdecydowanie tkwi potencjał.

Krok drugi: analiza

Aby sprawdzić to przypuszczenie, w drugim kroku trzeba wyjaśnić, jakie dane wewnętrzne i zewnętrzne faktycznie można w użyteczny sposób wykorzystać. Innymi słowy, chodzi tu o gruntowną analizę tzw. ekosystemu informacji, który w żadnym razie nie ogranicza się wyłącznie do danych przedsiębiorstwa. Jeśli poza firmą dostępne są informacje, które można sensownie powiązać z posiadanymi danymi, trzeba je również uwzględnić. W szczególności należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  • Gdzie znajdują się dane?
  • W jakiej formie dostępne są dane?
  • Jaka jest objętość dostępnych danych i jak dużo danych będzie generowanych w przyszłości?
  • Jak często zmieniają się dane?
  • Czy istnieją znane powiązania danych z innymi informacjami?
  • Czy dane mogą być używane bez ograniczeń?
  • Czy istnieją interfejsy pozwalające dotrzeć do danych?

Ta dokładna analiza stanowi podstawę do oceny faktycznego potencjału wielkich zbiorów danych.

Krok trzeci: grupowanie

Na tym etapie zebrane informacje są grupowane. Wizualizowane są też powiązania między nimi. Niezbędna jest tu wiedza branżowa w zakresie danych i możliwych powiązań między nimi. Warto też sklasyfikować dane według takich kryteriów, jak objętość, częstotliwość, typ i zmienność. W efekcie często powstają konkretne przypadki zastosowania, które są sensowne zarówno w oczach informatyków, jak i specjalistów z określonych działów.

Ocena

Aby uniknąć nadmiernego obciążenia, warto wybrać w pierwszej kolejności jeden lub dwa scenariusze zastosowań o niewielkiej złożoności, które można sprawnie zrealizować. W ten sposób można szybko sprawdzić, czy wielkie zbiory danych rzeczywiście stanowią wartość dodaną w akceptowalnym terminie.

Artykuł został dodany przez firmę

abas Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Jesteśmy globalnym liderem cyfryzacji przedsiębiorstw, kreatorem nowoczesnych rozwiązań ERP, który od 40 lat nieprzerwanie doskonali procesy klientów, prężnie działając i rozwijając się na rynku światowym. Obecnie, Grupa abas zatrudnia ponad 1100 ekspertów.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły