Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
eba sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Frezowanie CNC - technologiczne podejście do obróbki materiałów

29-11-2019, 10:30

Obserwowany w ostatnich latach rozwój technik komputerowych i robotyka wkraczają do coraz to nowych gałęzi przemysłu i usług. To co kiedyś ręcznie lub przy pomocy prostych maszyn pieczołowicie i powoli wykonywali kształceni przez długie lata rzemieślnicy, teraz, pod nadzorem specjalistów nowych czasów, programistów i operatorów wykonują sterowane komputerowo maszyny.

Frezowanie CNC - technologiczne podejście do obróbki materiałów

Czym jest frezowanie?

Frezowanie jest rodzajem powierzchniowej obróbki skrawaniem, wykorzystującą narzędzie w formie licznych ostrzy tnących umieszczonych na podstawie w formie bryły obrotowej (frezie wieloostrzowym). Ostrza frezu mogą być umieszczone na powierzchni bocznej (walcowej), walcowo – czołowej, czołowej, obu powierzchniach czołowych, a także na powierzchni stożkowej lub ukształtowanej w inny kształt. Frez wykonuje ruch obrotowy, natomiast ruch posuwisty, w zależności od konstrukcji obrabiarki, wykonywany jest przez narzędzie lub przez obrabiany materiał. W czasie pracy tylko część ostrzy jest poddana obciążeniom, dzięki czemu ich praca nie jest ciągła dzięki czemu są one lepiej chłodzone. Z drugiej strony ostrza frezu poddawane są zmiennym obciążeniom wynikającym ze zmian w grubości skrawanej warstwy. Powoduje to skrócenie ich żywotności.

Techniki frezowania

Możemy je zaklasyfikować w oparciu o zróżnicowane kryteria:

 • pod względem kinematycznym
 • frezowanie współbieżne, w którym krawędzie ostrzy poruszają się zgodnie z ruchem posuwistym obrabianego materiału. Jest ono bardziej precyzyjne, ponieważ cięcie zaczyna się w określonym punkcie a powstające wióry usuwane są za frezem. Technika ta, z uwagi na duże siły działające na frez, wymaga odpowiednich obrabiarek z kasowaniem luzu zaś same frezy muszą być wykonane z materiałów od dużej sztywności.
 • frezowanie przeciwbieżne, w którym krawędzie ostrzy poruszają się przeciwnie do ruchu posuwistego obrabianego materiału. Krawędzie frezu poruszając się wzdłuż obrabianego materiału stopniowo są do niego dociskane. Początkowo występuje zjawisko ślizgania się frezu po powierzchni obrabianego materiału, a dopiero po pewnym momencie wgryza się, tworząc w tym miejscu wyraźny ślad. Jest to jednak technika często wykorzystywana, ponieważ nie występują w niej takie wibracje jak we frezowaniu współbieżnym.

Innymi kryteriami podziału technik frezowania są:

 • technologia frezowania:
  - frezowanie walcowe (obwodowe) – oś frezu zajmuje położenie równoległe do powierzchni obrobionej,
  - frezowanie czołowe - oś frezu zajmuje położenie prostopadłe do powierzchni obrobionej,
  - frezowanie skośne – oś frezu tworzy z powierzchnią obrobioną kąt różny od 0° do 90°,
 • kryterium konstrukcyjne:
  - frezowanie pełne (trzystronne) – gdzie jednocześnie powstają trzy powierzchnie obrobione
  - frezowanie niepełne (dwustronne) – gdzie jednocześnie obrabiane są dwie powierzchnie
  - frezowanie swobodne (jednostronne) – gdzie powstaje jedna powierzchnia obrobiona

Automatyka procesu frezowania

Obecnie dostępnych jest coraz więcej obrabiarek sterowanych cyfrowo, dzięki czemu można przyspieszyć sam proces obróbki materiału. Jednak mając taką obrabiarkę nie można przystąpić od razu do formowania materiału. Urządzenie należy wcześniej zaprogramować, czyli wpisać mu sekwencję ruchów jakie ma wykonać frez, by uzyskać pożądany kształt. Zajmują się tym specjaliści, którzy na podstawie dokumentacji technicznej czyli rysunków technicznych lub plików programów do projektowania określają finalną geometrię produktu. Czasami mają oni do dyspozycji tylko wyrób gotowy i na jego podstawie przygotowują wzór do produkcji. Mając wszystkie niezbędne informacje, wpisują te informacje do specjalnego programu komputerowego, który następnie generuje sekwencję roboczą dla obrabiarki. Sam proces obróbki przebiega już automatyczne, z reguły jednak pod nadzorem operatora, który śledzi prawidłowość procesu i ma możliwość korygowania pracy maszyny w celu optymalizacji przebiegu procesu. Zastosowanie cyfrowego sterowania, zwanego CNC ( z angielskiego Computerized Numerical Control) pozwala na uzyskanie bardzo dużej powtarzalności uzyskiwanego produktu, niemożliwej dla osiągnięcia dla człowieka.

Obrabianie CNC na zlecenie

Czasami, gdy potrzeba coś tą techniką wykonać, jednak nie każdy ma potrzebę kupowania od razu obrabiarek CNC, czy to ze względu na opłacalność inwestycji, czy też na charakter prowadzonej działalności, wtedy najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie usługi fachowcom, którzy dysponują odpowiednim parkiem maszynowym i wyszkolonymi programistami operatorami sprzętu. Jedną z firm spełniających powyższe kryteria jest SABNER, która oferuję wysokowydajne frezowanie CNC.

Źródło: SABNER Michał Paszek

Artykuł został dodany przez firmę

SABNER Michał Paszek

Firma Sabner to nowoczesna firma działająca od kilkudziesięciu lat w branży obróbki skrawaniem na maszynach CNC. Sprawdzony producent części wytwarzanych seryjnie.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły