Artykuł Dodaj artykuł

Zapraszamy na ROBOTECH

22 czerwca odbędzie się w Krakowie konferencja ROBOTECH, zorganizowana przez poświęcony automatyce przemysłowej magazyn „Control Engineering Polska” oraz wydawnictwo Trade Media International.

Konferencja ROBOTECH 2016 Trade Media International

22 czerwca odbędzie się w Krakowie konferencja ROBOTECH, zorganizowana przez poświęcony automatyce przemysłowej magazyn „Control Engineering Polska” oraz wydawnictwo Trade Media International.

W ciągu kilku ostatnich lat popyt na aplikacje zrobotyzowane ciągle rośnie. Jak czytamy w marcowym numerze „Control Engineering Polska”, wartość światowego rynku robotów jest obecnie oszacowana na 100 mld zł. W 2014 r. globalny wzrost montażu robotów sięgnął 15%, a w następnym roku wyniósł 17%.

Wychodząc naprzeciw trendom, nowym wymogom prawnym oraz oczekiwaniom świadomych swoich potrzeb klientów, organizatorzy – magazyn „Control Engineering Polska” oraz wydawnictwo Trade Media International – organizują 22 czerwca konferencję ROBOTECH, której celem jest przekazanie informacji o najnowszych rozwiązaniach i produktach związanych z robotyzacją linii produkcyjnych, opakowaniem, paletyzowaniem i innymi zastosowaniami robotów w przemyśle.

ROBOTECH planowany jest jako kluczowa na polskim rynku konferencja dotycząca robotyki przemysłowej i technologii czujników. Wiodący dostawcy, integratorzy systemów i użytkownicy oraz przedstawiciele środowiska akademickiego wymienią się i podzielą podczas niej swoimi doświadczeniami z branży. Będzie to również platforma dla praktyków i edukatorów do zaprezentowania i omówienia najnowszych innowacji, trendów, problemów i wyzwań, z jakimi spotykają się oni w swojej działalności, oraz okazja do zaproponowania najlepszych rozwiązań w dziedzinie robotyki przemysłowej i technologii czujników.

Na liście tematów przewidzianych do omówienia znajdują się m.in.:

  • Robotyka i elastyczna produkcja
  • Robotyka i Fabryka 4.0
  • Współpraca między robotem a człowiekiem (tzw. collaborative robotics)
  • Bezpieczeństwo cyfrowe
  • Dążenie do osiągania jak największego zwrotu z inwestycji (ROI)
  • Trendy w globalnym rozwoju

„Robotics Comparison Workshop”, czyli wyjątkowy warsztat 

Decyzja o zakupie robotów przemysłowych może okazać się jedną z najważniejszych podjętych przez kadrę inżynierską i zarządzającą w przedsiębiorstwie – zarówno pod względem inwestycji i zaangażowania pracowników, jak i ich szkolenia, bezpieczeństwa oraz innych kwestii. Podczas specjalnego warsztatu „Robotics Comparison Workshop” dostawcy robotyki dostaną możliwość porównania korzyści ze stosowania poszczególnych robotów. Każda firma otrzyma przed konferencją listę zadań do wykonania przez uprzednio odpowiednio zaprogramowane roboty. Cały pokaz będzie wyświetlany na dużym ekranie dla publiczności, a nad jego prawidłowym przebiegiem będzie czuwał doświadczony ekspert.

 

Z udziałem dostawców

Podczas ROBOTECH zostaną również zaprezentowane oferty wiodących dostawców robotyki w Polsce. Obejmą one m.in. studia przypadków dotyczących robotyzacji produkcji w wybranych branżach przemysłu. Przedstawiciele firm będą odpowiadać na pytania dotyczące m.in.:

• komputerowych systemów wspomagających w robotyce;
• nowoczesnych technologii wykorzystywanych w robotyce;
• optymalizacji systemów połączeń na stanowiskach zrobotyzowanych;
• wykorzystania protokołów komunikacyjnych w robotyce;
• robotów przemysłowych w nietypowych zastosowaniach;
• techniczno-biznesowych aspektów inwestycji w robotyzację;
• symulacji zrobotyzowanych procesów produkcyjnych.

Czujniki i systemy wizyjne

W trakcie konferencji swoje oferty zaprezentują również producenci czujników i systemów wizyjnych, wyjaśniąjąc zalety korzystania z zaawansowanych technologii. Bardzo dynamiczne środowisko robotyki przemysłowej wymaga dużej precyzji i kontroli jakości. Systemy wizyjne i czujniki nie tylko pomagają w zarządzaniu sterowaniem ruchem robota, ale również przynoszą inne korzyści, takie jak bezpieczeństwo i kontrola jakości. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in., jakie technologie najszybciej rozwijają się w kategorii szybkiego obrazowania, jakie rynki i aplikacje to dotyka i czego mogą oczekiwać potencjalni nabywcy.

Integratorzy systemów

W automatyce przemysłowej integratorzy systemów spełniają kluczową rolę. To do ich obowiązków należy: określanie, instalacja, wdrażanie i testowanie systemów automatyki, np. robotyki, a także kontrola systemów wizyjnych lub którychkolwiek z pozostałych krytycznych systemów niezbędnych do efektywnej produkcji.

Jak wybrać idealnego integratora automatyki? Jak ocenić potencjalnych dostawców złożonej automatyki, maszyn i robotyki na zamówienie? Jakie kryteria są wykorzystywane przy zakupie, a jakie przy wyborze inżynierów i kierowników projektów? Podczas konferencji omówione zostaną metody i kryteria wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji wartych wiele milionów dolarów. Przedstawione też będą studia przypadków, w których brali udział integratorzy systemów działający na polskim rynku.

 

Grupa docelowa

Konferencja ROBOTECH skierowana jest do wszystkich osób działających w polskim sektorze robotyki przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem: prezesów i właścicieli firm produkcyjnych; dyrektorów – m.in. działów inwestycji, produkcji, działalności operacyjnej i technicznych; automatyków; kierowników – m.in. działów konstrukcyjno-technologicznych, technicznych, rozwoju, uruchomień, utrzymania ruchu, produkcji, projektów oraz kontroli jakości; konsultantów; koordynatorów działań produkcyjnych; specjalistów – m.in. ds. automatyki, robotyki, elektroniki, elektryki, utrzymania ruchu, rozwoju aplikacji oraz technicznych; mechaników; menedżerów produktów i projektów; technologów, a także programistów i operatorów maszyn oraz linii produkcyjnych.

Termin konferencji ROBOTECH: środa 22 czerwca
Miejsce: Kraków, hotel Holiday Inn (ul. Wielopole 4-8)
Srebrni Partnerzy: Turck, WObit
Partner: Igus
Informacje, oficjalna strona:  www.robotech.info.pl

Podobne artykuły