Artykuł Dodaj artykuł

Konkurs - KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI 2008

Trwa konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji-2008”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Ideą powstania konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

 

logo-konkurs_krajowi_liderzy_innowacji.240908.webp

Trwa konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji-2008”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Ideą powstania konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego w ramach konkursu jest wprowadzenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie – oznacza to, że firmy, podmioty, gminy prowadzące politykę rozwojową we własnej organizacji mogą liczyć na wyróżnienie w ramach konkursu.

Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty.

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, inne org. pozarządowe), inne organizacje/podmioty (nie wymienione w pozostałych grupach),
Grupa 4 - uczestnicy indywidualni (przedstawiciele środowisk akademickich, nauki, kultury, sportu), którzy podejmują i realizują projekty i inicjatywy o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach: Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, organizacji pozarządowych oraz uczestników indywidualnych jest bezpłatny na wszystkich etapach.

Dotychczas konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji-2008” został objęty patronatem m.in. przez:

Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury, Narodowy Bank Polski, PARP, ARiMR, Marszałków poszczególnych województw.

Pełna lista Patronatów, Regulamin konkursu oraz ankiety dla uczestników dostępne są na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl.

Podmioty, chcące wziąć udział w konkursie, powinny wypełnić ankietę i odesłać ją na adres Biura Konkursu.

Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch edycjach:

- na szczeblu regionalnym, której wyniki zostaną ogłoszone do dnia 26.11.2008 r.
- na szczeblu ogólnopolskim wyniki będą znane do dnia 12.12.2008 r.

Preferowany termin nadsyłania ankiet to 24.10.2008 r. Końcowy termin nadsyłania wypełnionych ankiet (dostępnych na http://www.liderzyinnowacji.pl/formularze.html)  upływa 31.10.2008 r.

Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl oraz w Biurze Konkursu - Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,  tel. (022) 621-30-00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl.

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.