Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
ALPHA TECHNOLOGY sp. z o.o. S.K.A.

Artykuł Dodaj artykuł

Polski producent kontenerów rozpoczyna stosowanie bardziej wytrzymałych i lżejszych konstrukcji dzięki wykorzystaniu materiałów dostarczanych przez firmę SSAB

07-01-2019, 00:00

Kontenery z stali o wyższej wytrzymałości firmy SSAB

Polski producent kontenerów, firma JK, rozpoczyna współpracę z producentem stali, firmą SSAB w celu stosowania stali o wyższej wytrzymałości i niższej masie.

Firma ZPUH JK Milosz Kiedrowski, znajdująca się w północnej Polsce producent kontenerów, rozpoczęła w 2001 roku ścisłą współpracę ze szwedzką firmą ILAB Container AB, co umożliwiło dostęp do rynku szwedzkiego. W roku 2008, firma JK uruchomiła produkcję kontenerów wykonanych ze stali o wysokiej wytrzymałości.

Od samego począktu, kierownictwo firmy JK zdawało sobie sprawę, że stosowanie stali produkowanej przez firmę SSAB jest konieczne ze względu na jej wysoką jakość oraz ze względu na fakt, że większość skandynawskich klientów oczekiwała produkcji kontenerów wykonanych ze szwedzkiej stali. Pierwszym wyzwaniem dla firm ILAB i JK było zrozumienie własności nowego materiału oraz pełne wykorzystanie jego zalet. Od samego początku, specjaliści firmy SSAB byli w pełni zaangażowani w cały proces.

Firma JK zakupiła najnowocześniejsze maszyny do cięcia i gięcia stali oraz nowe wózki spawalnicze. Niektóre z wózków są częściowo zautomatyzowane. Zakup nowych maszyn został częściowo sfinansowany z budżetu UE.

Nowe kontenery są lżejsze i bardziej wytrzymałe w porównaniu z produktami konkurencji i umożliwiają zwiększenie masy załadunku o ponad tonę. W połączeniu z bardziej opływowym kształtem, umożliwia to zmniejszenie zużycia paliwa w trakcie transportu o około 14%. Rozwiązanie to jest więc korzystne zarówno ze względu na środowisko naturalne, jak i aspekty finansowe. Od momentu wprowadzenia nowego produktu, sprzedaż na terenie Szwecji znacznie wzrosła i utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie.

Od momentu przejęcia kierownictwa firmy, prezes rady nadzorczej i właściciel, Miłosz Kiedrowski, świetnie radzi sobie z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Produkcja wzrosła od 11000 kontenerów w roku 2015 do 15500 w roku 2017.

Dziewięćdziesiąt procent wszystkich kontenerów produkowanych przez firmę JK na rynek skandynawski, to lekkie kontenery wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości SSAB. Firma JK nabywa w firmie SSAB głównie takie gatunki stali jak Strenx™ 700 CR, Strenx™ 700 MC, Hardox® 400 oraz Hardox® 450. Polska firma jest także uczestnikiem programu klientów firmy SSAB: Hardox® In My Body and My Inner Strenx™.

Źródło: SSAB Poland sp. z o.o.

Artykuł został dodany przez firmę

SSAB Poland sp. z o.o.

SSAB jest firmą stalową z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych, posiadającą globalny zasięg i elastyczny system produkcyjny. SSAB jest wiodącym na świecie producentem zaawansowanej stali o wysokiej wytrzymałości.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły