Artykuł Dodaj artykuł

Podsumowanie Seminarium pt. Innowacje materiałowe i technologiczne w procesach walcowania”

W dniach 5-7.2015 r. w Chomiąży Szlacheckiej Instytutu zorganizował Seminarium pt. Innowacje materiałowe i technologiczne w procesach walcowania”, związane z realizacją projektu EKOSTAL

W dniach 5-7.2015 r. w Chomiąży Szlacheckiej Instytutu zorganizował Seminarium pt. Innowacje materiałowe i technologiczne w procesach walcowania”, związane z realizacją projektu EKOSTAL pt. „Opracowanie i wdrożenie technologii recyklingu poprodukcyjnych odpadów taśmy stalowej” (2014–2015), w ramach I Konkursu Programu Gekon, w dziedzinie działań proekologicznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Seminarium Instytut Obróbki Plastycznej, INOPOprócz przedstawicieli konsorcjum realizującego projekt (NOVA STAL Sp. z o.o. w Płocku, Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu i Politechnika Łódzka), w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także 8 instytucji naukowych i 9 przedsiębiorstw przemysłowych.

Uczestnicy Seminarium mieli okazję wysłuchać referatów i prezentacji oraz zapoznać się z posterami dotyczącymi problemów materiałowych, technologicznych i narzędziowych w procesach obróbki plastycznej, w tym szczególnie procesów walcowania. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki - Jerzego Majchrzaka, dotycząca priorytetów polityki przemysłowej w latach 2015-2020+. Seminarium było też znakomitą okazją do wymiany doświadczeń specjalistów obróbki plastycznej i zacieśnienia więzi między nauką a gospodarką.

 

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły